Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Hướng dẫn cắt may cơ bản

Hướng dẫn cách cắt may áo tay căn bản không banh cổ tròn online

(Áo tay căn bản nách cong, không ben, cổ tròn)

A-THÂN SAU:1/Xếp vải:

*
Từ mép biên vải đo vào = ¼ vòng mông + 2cm cử động + 2cm đường may
*
Gấp đôi vải lại, bề trái vải ra ngoài.
*
Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt.
*
Cổ áo về phía tay phải.
*
Lai áo về phía tay trái.
*
Từ đầu vải đo xuống 1.5cm để làm đường may, bắt đầu vẽ chi tiết áo.

2/Vẽ mẫu:

*
AB (dài áo) = số đo
*
AC (hạ eo) = số đo
*
AD (hạ nách) = ¼ vòng ngực
*
Từ A, B, C, D vẽ những đường thẳng nằm ngang để làm chuẩn cho các đường vai, ngực, eo, mông và dài áo.Vẽ cổ áo:

*
AE (vào cổ) = 2/10 vòng cổ. Vẽ cong vòng cổ từ E -> F.
*
AF (hạ cổ) = 2cm

ao tay can ban nach cong ko banh co tron279Vẽ sườn vai:

*
AG (ngang vai) = ½ sđ ngang vai.
*
GH (hạ vai) = 1/10 sđ ngang vai + 0.5cm.
o
Vai ngang = 1/10 ngang vai
o
Vai xuôi = 1/10 ngang vai + 1cm
*
Nối EH được sườn vai.Vẽ nách áo:

*
DD’ = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 0_1cm cử động.
*
DD” = ½ ngang vai – 1cm.
*
Nối D”H -> D”I = 4cm.
*
Vẽ cong nách áo HID’ (khoảng giữa HI vẽ cong vào 0.5cm)hướng dẫn cắt may áo tay căn bản nách cong không banh cổ tròn 280Vẽ sườn áo:

*
CC’ (ngang eo) = ngang ngực – 2cm.
*
BB’ (ngang mông) = ¼ vòng mông + 2cm cử động.
*
Nối B’C’D’ ta có đường sườn thân áo.
*
Khoảng giữa C’D’ lượn hơi cong vào để thân áo không bị gãy tại C’.Vẽ lai áo:

*
B’B” (giảm sườn) = 1 ->2cm
*
Vẽ cong từ B” đến khoảng giữa của BB’ (đường lai và đường sườn thân thẳng góc nhau tại B”).3/Cắt vải:

*
Vòng cổ chừa 0.5cm đường may. Sườn vai chừa 1.5cm đường may. Vòng nách chừa 1cm đường may. Sườn thân chừa 1.5cm đường may.
*
Lai áo chừa 1->3cm tuỳ thích.B-THÂN TRƯỚC:1/Xếp vải:

*
Nếu áo chui đầu thì đường giữa thân AB là đường gấp đôi, cách xếp vải giống thân sau.
*
Nếu áo cài khuy suốt:
o
Gấp 2 mép biên vải trùng nhau, bề mặt vải úp vào trong,bề mặt vải ra ngoài.
o
Biên vải hướng về phía người cắt.
o
Cổ áo về phía tay phải. Lai áo về phía tay trái.
o
Từ đầu vải đo xuống 1.5 cm để làm đường may.
o
Từ biên vỉa đo vào 4 cm để làm nẹp đinh áo và 1.5 cm làm phần cài khuy.

2/Vẽ mẫu:

Dài áo, hạ eo, hạ nách giống thân sau.

Vẽ cổ áo:

*
AE (vào cổ) = 2/10 vòng vổ
*
AF (hạ cổ) = 2/10 vòng cổ +0.5 cm
*
Vẽ cong vòng cổ EF, kẻ thẳng ra đến đường đinh F’.

hướng dẫn cắt may áo tay căn bản nách cong không banh cổ tròn 281Vẽ sườn vai:

*
AG = ½ ngang vai.
*
GH (hạ vai) = hạ vai sau + 0.5cm = 1/10 ngang vai +1cm.
*
Nối EH được đường sườn vai.Vẽ nách áo:

*
DD’ (ngang ngực) = ¼ vòng ngực + 2cm cử động.
*
DD” = ½ ngang vai -2cm.
*
Nối D”H.
*
D”I = 4cm.
*
Vẽ cong nách áo HID’ (khoảng giữa IH vẽ cong vào 0.5 cm).Vẽ sườn áo:

*
CC’ (ngang eo) = ngang eo sau.
*
BB’(ngang mông) = ngang mông sau.
*
Nối B’C’D’ ta được đường sườn thân áo. Lượn hơi cong tại C’ để thân áo không bị gãy.Vẽ lai áo:

*
B’B” (giảm sườn) = giảm sườn phía sau.
*
BB’”(sa vạt) = 1-2cm.
*
Vẽ cong từ B” đến B”’ và kẻ thẳng ra đường biên vải.

Chú ý: (sa vạt phải tuỳ thuộc vào dáng người).

Người bình thường sa vạt là 1cm ở giữa thân trước.

Người ưỡn ngực hoặc bụng to sa vạt 2cm ở giữa thân trước.

Người gù lưng hoặc lưng tôm thì sa vạt 1-2cm ở đường có cặp nẹp dính.3/Cắt vải:

*
Trước khi cắt, gấp 4 cm nẹp đinh áo vào trong để đinh áo không bị hụt.
*
Cắt chừa đường may giống như thân sau.hướng dẫn cắt may áo tay căn bản nách cong không banh cổ tròn 282aC-TAY ÁO:

1/Xếp vải:

*
Từ mép vải đo vào = 2/10 vòng ngực + 1cm cử động + 2cm đường may.
*
Xếp mặt phải của 2 miếng vải quay vào trong (đối diện nhau) để cắt 1 lần 2 tay áo.
*
Gấp đôi 2 miếng vải lại, bề trái 2 miếng vải quay ra ngoài. Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt.
*
Nách tay về phía tay phải. Lai tay về phía tay trái.
*
Từ đầu vải đo xuống 1cm để làm đường may.

2/Vẽ mẫu:

*
Tay ngắn hay tay dài đfều có cách vẽ giống nhau, chỉ khác số đo dài tay.
*
AB (dài tay) = số đo.
*
AC (hạ nách tay) = 1/10 vòng ngực + 3cm.
*
AD = CE (ngang tay) = 2/10 vòng ngực + 0-1cm.
*
Nối AE ta có đường nách tay.

Vẽ nách tay phía trước:

*
O là điểm giữa của AE.
*
Khoảng OE vẽ cong vào 0.5cm.
*
Khoảng giữa OA vẽ cong ra 1cm.
*
Vòng nách tay phía trước qua các điểm AOE.

Vẽ nách tay phía sau:

*
OO’ = 1cm
*
AA’ = 2cm
*
Vòng nách tay phía sau qua các điểm AA’O”E (lượn cong theo đường vòng nách tay phía trước).

Vẽ sườn tay:

*
BF = ½ cửa tay = ½ số đo cửa tay hay BF = ngang tay – (2-3cm).
*
Nối EF được sườn tay, khoảng giữa vẽ cong vào 1-2cm.
*
Vẽ lai tay:
*
FG (giảm sườn tay) = 1-2cm.
*
Vẽ cong từ G đến khoảng giữa của BF.

3/Cắt vải:

Cắt chừa thêm đường may giống như thân áo.

hướng dẫn cắt may áo tay căn bản nách cong không banh cổ tròn 282b

D-QUI TRÌNH MAY:

*
Ráp sườn vai.
*
Ráp đường sườn thân áo.
*
May tay áo.
*
Ráp tay áo vào thân.
*
Viền bọc mép hoặc viền gấp mép cổ áo.
*
Lên lai áo.
*
Làm khuy, kết nút.


Hướng dẫn cách cắt may áo cánh dơi cổ tim, tay liền thân

áo cánh dơi
Cách tính vải:

Cắt 1 miếng vải hình vuông có độ dài = 2 dài tay.

hướng dẫn cách tự học cắt may áo cánh dơi cổ tim 1Cách cắt:

Gấp đôi vải lại theo đường chéo, ta có:

AC : chiều dài 2 tay áo.

O là điểm giữa AC.

OM = OM’ = hạ cổ sau = 2/10 vòng cổ +1cm

OO’ = 4cm. Đánh cong MO’M’ ta được vòng cổ sau.

ON = hạ cổ trước = 2/10 cổ = 7-8cm.

Đánh cong MN và M’N ta được vòng cổ trước.

Từ O hạ OK vuông góc với DC; OK’ vuông góc với AD.

K’R’ = KR = 3cm.

Đánh cong AR’D và CRD ta được thân áo và tay áo dính liền.

IR = I’R’ = 10cm chính là đường nách may dính 2 thân áo.hướng dẫn cách tự học cắt may áo cánh dơi cổ tim 2Quy trình may:

May viền gấp mép cho lai áo, tay áo, cổ áo.

May đường nách và thân áo IR và I’R’.

Hướng dẫn kĩ thuật tự học cắt may quần lót nữ online1/Cách đo:

Vòng mông: đo vừa sát quanh chỗ nở nhất.

Vòng đáy: đo quanh vòng đáy, từ điểm dưới rốn độ 3-5 cm vòng qua đáy đến dưới thắt lưng độ 3-5 cm.

2/Cách vẽ và cắt:

a/Thân sau (canh vải xéo):

AB = bề dài = hạ đáy = ½ vòng đáy.

AC = ngang eo = ¼ vòng mông + 1 cm

Kẻ CC1 // AB

CC1 = dài hông quần = 10 ->15cm

Vẽ đường ống quần: BH = 1/20 vòng mông – 1cm. Nối HC1; O là điểm giữa. OO1 = 0.5cm. vẽ cong C1O1H được đường ống thân sau.b/Thân trước (canh vải thẳng):

Aa: giảm xuống 1cm. CD giảm vào 1cm. Vẽ cong aD. Nối DC1 ta được đường hông trước.

Vẽ đường ống quần: OO2 = 5-6cm. Vẽ cong đường ống quần thân trước qua các điểm C1O2H. Các phần còn lại đều giống như thân sau.

*Cách cắt:

Đường eo chừa 2cm để làm nẹp lưng.

Đường ống chừa 0.5cm đường may.

Đáy quần chừa 1cm. (Đường đáy có thể sử dụng vải đôi)

Đường hông chừa 1cm.

3/Miếng lót đáy quần:

BH là đường gấp đôi.

BB1 = 6cm (đường gấp đôi)

HH1 = 3cm

Nối B1H1

*Cách cắt:

Chừa đường may dọc theo HH1 và H1B1

BB1 là đường gấp đôi.

BH là đường gấp tư.

3/Vải viền ống quần:

Viền vải xéo rộng 2 cm.

Chiều dài = vòng ống + 2cm

4/Quy trình may:

Ráp đường đáy quần.

May miếng lót đáy vào thân quần.

Ráp đường hông quần.

Viền đường ống quần.

May nẹp lưng.

Luồn thun vòng eo và vòng ống. Vòng eo luồn thun dẹp, vòng ống luồn thun tròn.

Có thể may đường thun trực tiếp vào đường eo và đường ống không qua giai đoạn cập nẹp vải viền.

Hình: 1.Miếng lót rời _2. Cách vẽ thân trước và thân sau _3.Thân trước và thân sau sau khi cắt xong.

Hướng dẫn cách cắt may quần đáy giữa căn bản1/Xếp vải:

Lấy số lớn nhất của bề rộng làm chuẩn để gấp vải, chọn số lớn nhất này tuỳ theo dạng quần.

Quần ống hẹp: gấp vải theo số đo ngang mông + 1-2 cm đường may.

Quần ống thẳng: giống quần ống hẹp.

Quần ống rộng: gấp đôi vải theo số đo rộng ống + 1-2 cm đường may.

Gấp đôi vải theo chiều dài, canh xuôi, bề trái vải ra ngoài, nếp gấp hướng về phía người cắt, lưng quần phía tay phải, lai quần phía tay trái.

2/Cách vẽ:

Đầu vải phía tay phải lùi xuống 2 cm để làm nẹp lưng (đầu vải ở phía cạnh DA)

AB = dài quần = số đo

AC = hạ đáy = ¼ mông + 1/10 mông

AD = ngang eo = ¼ mông +0.5 cm + 1 cm đường may

CE = ngang mông = ¼ mông + 1/10 mông

Lưu ý: Nếu thích mặt sát thì ngang mông = hạ đáy = ¼ mông + 1/10 mông -1 cm.

a/Vẽ đáy quần:

EF = 1/20 mông

Nối FD với FG = 1/3 FD

Nối EG với H là điểm giữa của EG

Nối FH với I là điểm giữa của FH.

Vẽ cong đáy quần qua các điểm DGIF.

b/Vẽ ống quần:

BK = ngang ống = số đo.

Nối EK(đường sườn ống dạng thẳng)

Lưu ý: Quần ống hẹp: chỉnh lại đường sườn ống quần.

O là điểm giữa của EF, nối OK.

ON = 1/3 OK, nối EN khoảng giữa lượn cong vào độ 1-1.5cm.

3/Cắt vải:

Cắt hai thân quần gấp đôi theo đường AB.

Chừa thêm nẹp lưng và nẹp lai theo ý muốn.

Chừa đường may dọc theo đáy và ống quần độ 1 cm.

4/Cách ráp:

Đặt mặt phải của 2 thân quần vào trong. May bề trái vải.

Ráp đường sườn ống quần.

Ráp đường đáy quần.

May nẹp lưng: bẻ lưng quần xuống, may 1 đường song song với đường bẻ với khoảng cách đủ rộng với bề ngang của dây thun, nhớ chừa đường may hở để luồn thun vào.

May lai quần: có thể gập lại và may liền bằng máy hoặc bẻ lai khâu lại bằng tay theo mũi hàng rào.Hình1: cách cắt quần ống thẳng và hẹp

Hình 2: thân quần ống hẹp sau khi cắt xong (cắt 2 mảnh).

Hình 3: 1. Ráp đường sườn ống _ 2. Ráp đường đáy quần _ 3. Làm nẹp lưng và lên lai quần.
(St bởi www.thongtin-online.com - Theo sách kĩ thuật cắt may căn bản Triệu Thị Chơi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này